روایت عملیات های دفاع مقدس با هنر پویانمایی

مرکز پویانمایی صبا ساخت حدود 100 قسمت انیمیشن را درباره صد عملیات دفاع مقدس در دستور کار دارد.

این پروژه که با عنوان «روایت معیار» ناگفته های دفاع مقدس را به صورت انیمیشن روایت می کند.

جهت نمایش ویدیو در وب سایت یا وبلاگ خود از این کد استفاده نمایید

خرید گرانولا