سرانجام پس از دوسال الزام ماسک زدن در فضاهای باز برداشته شد

جهت نمایش ویدیو در وب سایت یا وبلاگ خود از این کد استفاده نمایید