حاتمی‌کیا: در اولین دیدارم به حاج قاسم اعتراض کردم

ابراهیم حاتمی‌کیا در «ملک سلیمان»:
بعد از جنگ تا یک جایی حرف داشتم برای گفتن ولی بعد از مدتی نفسم بند آمد.

حاج قاسم با مطرح کردن بحث منطقه و سوریه و لبنان نفس من را باز کرد.

در اولین دیدارم با حاج قاسم خیلی صریح اعتراض کردم و گفتم من التماس می‌کنم به سوریه بروم.

جهت نمایش ویدیو در وب سایت یا وبلاگ خود از این کد استفاده نمایید