گفتگوی تصویری با صبا: حسین دوماری

حسین دوماری کارگردان «یادگارجنوب» درگفتگوی تصویری با صبا: برای «یادگارجنوب» ۴سال زحمت کشیده شد/به سینما می‌شود به شکل دیگری نگاه کرد

 

 

جهت نمایش ویدیو در وب سایت یا وبلاگ خود از این کد استفاده نمایید