پرفورمنس ارت «مرثیه خوان شوربختی»

پرفورمنس ارت «مرثیه خوان شوربختی» مواجهه طبیعت با هنرمند بود.در این پرفورمنس که سه ساعت به طول انجامید هنرمند با پاهای برهنه و چشم بسته خود را در اختیار طبیعت دریاچه خشک شده ارومیه قرار داد تا طبیعت نسبت به حضور او واکنش نشان دهد.تمام اسیب و زخم هایی که به بدن هنرمند وارد شد تمثیلی از زخم هایی هست که در طول سالیان آتی بر مردمان این مناظق تحمیل خواهد شد.

جهت نمایش ویدیو در وب سایت یا وبلاگ خود از این کد استفاده نمایید