گزارش تصویری صبا از نشست خبری فیلم «اتاقک گلی»

گزارش تصویری صبا از نشست خبری فیلم «اتاقک گلی» به کارگردانی محمدعسگری و تهیه کنندگی داوود صبوری

 

عکس: سمیرااسدیان