گزارش تصویری صبا از نشست خبری فیلم «گل های باوارده»

گزارش تصویری صبا از نشست خبری فیلم «گل های باوارده» به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی سعید سعدی

 عکس: سمیرا اسدیان