گزارش تصویری صبا از نشست خبری فیلم «آنها مرا دوست داشتند»

گزارش تصویری صبا از نشست خبری فیلم آنها مرا دوست داشتند به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا رحمانی

عکس: سمیرا اسدیان