گزارش تصویری صبا از نشست خبری «سینما متروپل»

گزارش تصویری صبا از نشست خبری «متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر و تهیه کنندگی سید حامد حسینی

عکس: سمیرا اسدیان