گزارش تصویری صبا از اجرای ارکستر ملی ایران

 اجرای ارکستر ملی ایران در روز نخست سی و هشتمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد.
عکس: سمیرا اسدیان