گزارش تصویری صبا از آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰

عکس: سمیرا اسدیان