گزارش تصویری صبا از مراسم بزرگداشت «عباس کیا رستمی»

مراسم بزرگداشت عباس کیا رستمی امروز ۱تیر در موزه سینما برگزار شد.

عکاس: سمیرا اسدیان