گزارش تصویری صبا از کنسرت «علی یاسینی»

 

عکس: سمیرا اسدیان