گزارش تصویری صبا از کنسرت «رضا بهرام»

عکس: سهیل صلاحی زاده