گزارش تصویری صبا از کنسرت «حامیم»

عکس: مهدی عبدی فرد