گزارش تصویری از نمایش میدانی «جهان بانو»

عکاس : امیرحسین غضنفری