گزارش تصویری از کنسرت «مجید رضوی»

عکاس: مهدی عبدی فرد