گزارش تصویری از نشست خبری «رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل خانه سینما»

عکاس: سهیل صلاحی زاده