گزارش تصویری از اکران مردمی فیلم «یقه سفیدها»

عکاس: سمیرا قره چارلویی