گزارش تصویری از کنسرت «حامیم»

عکاس: مهدی عبدی فرد