نشست خبری نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی «مبارک»

عکاس: سهیل صلاحی زاده