گزارش تصویری از کنسرت «ایوان بند»

عکاس: مهدی عبدی فرد