نشست رسانه‌ای فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تابستان

عکاس: سمیرا قره چارلویی