آیین رونمایی از پوسترها و نشست خبری دوره‌های آموزشی تابستانه مرکز هنرهای نمایشی

عکاس: سهیل صلاحی زاده