گزارش تصویری از رویداد «ملی نهضت»

عکاس: سمیرا قره چارلویی