آیین چهارمین «جشنواره عکس پنج» و بزرگداشت عباس کیارستمی

عکاس: سمیرا قره چارلویی