مراسم رونمایی از فیلم «پسر انسان» در پردیس چهارسو

عکاس: سهیل صلاحی زاده