گزارش تصویری از داوری، هیات داوران جشن «عکاسان سینمای ایران»

عکاس: سهیل صلاحی زاده