نشست خبری اولین جشنواره بین المللی فیلم «حوا»

عکاس: سهیل صلاحی زاده