گزارش تصویری از اختتامیه جشنواره دانشجوی «نهال»

عکاس: شهرزاد بدرود