گزارش تصویری از کنسرت «مهدی احمدوند»

عکاس: مهدی عبدی فرد