دومین روز از نخستین جشنواره بین المللی «حوا»

عکاس: معین باقری