اختتامیه نخستین جشنواره فیلم «حوا»

عکاس: سید سجاد رازیان – سجاد مجیدی