گزارش تصویری اکران عمومی «شهر هرت» در پردیس ملت

عکاس: سجاد مجیدی و سید سجاد رازیان