آیین رونمایی از پوستر جشنواره ملی «اقوام ایرانی»

عکاس: سهیل صلاحی زاده