گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه «مینی مالیسم و کانسپچوال آرت»

نمایشگاه «مینی مالیسم و کانسپچوال آرت» ، بخشی از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، به کیوریتوری بهرنگ صمدزادگانروز گذشته ، ۳۱ خردادماه افتتاح شد.

عکاس : آوا ابوالفضلی