گزارش تصویری اولین دوره «محرم در آینه آیین ها»

عکاس: سمیرا قره چارلویی