نشست خبری جشنواره «ملی رسانه های ایران»

عکاس: سمیرا قره چارلویی