گزارش تصویری از نمایشنامه خوانی «کرگدن خوانی» در خانه هنرمندان

عکاس: شهرزاد بدرود