گزارش تصویری نمایش «تنها از از مسیح»

عکاس: مریم فراهانی