نشست هم نشینی فعالان رسانه ای «حوزه کتاب»

عکاس: سهیل صلاحی زاده