گزارش تصویری نشست رسانه ای جشنواره «فرزند من»

عکاس: سهیل صلاحی زاده