نشست خبری چهلمین جشنواره فیلم «کوتاه تهران»

عکاس: سهیل صلاحی زاده