گزارش تصویری از نمایش «اسکرین شات»

عکاس: سمیرا قره چارلویی