گزارش تصویری صبا از نمایش «بَک تو بِلَک»

 

عکاس: سمیرا قره چارلویی