گزارش تصویری صبا از نمایش «مغازه خودکشی»

عکاس: سید سجاد رازیان _سمیرا قره چارلویی