گزارش تصویری نشست خبری دومین جشن «مهر سینمای ایران»

عکاس : سید سجاد رازیان