نشست نقد و بررسی «سوسمار» نوشته حمید جبلی

عکاس : سید سجاد رازیان