گزارش تصویری صبا از نمایش «شیتل»

عکاس: سید سجاد رازیان