مراسم تشییع پیکر آرش میراحمدی

عکاس: سید سجاد رازیان